Hologramy na elektroniczną legitymację studencką ELS Rzeszów

Od czego zaczynamy budowę domu

Od czego zaczynamy budowę domu

Budowa domu jednorodzinnego to zadanie wymagające od inwestora, który się go podjął duże zaangażowania czasu, wysiłku i znajomości wielu technicznych aspektów związanych z budownictwem. Zabierając się za budowę własnego domu bierzemy na siebie pewną istotną odpowiedzialność, w końcu stawiamy budynek, który ma służyć kilku pokoleniom mieszkańców. Od decyzji podejmowanych w przed i w trakcie budowy domu zależeć będzie ich komfort i bezpieczeństwo. Do tego dochodzi sprawa kosztów, które muszą być racjonalnie skalkulowane w odpowiednim kosztorysie budowlanym. Nic dziwnego, że często zamiast brać się za budowę domu, wolimy kupić mieszkanie od dewelopera, w bloku lub segmencie, ewentualnie gotowy dom – pod klucz. Długa jest lista spraw, które muszą być wykonane i kontrolowane w zawiązku z budową domu. Nie można zacząć budowy nie posiadając odpowiedniej działki, co jest decyzją kłopotliwą i wymagającą czasu. Kolejny krok to sporządzenie dokumentacji architektoniczno-budowlanej, z której przygotowuje się projekt budowlany, etap drogi urzędowej konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę. Należy być przygotowanym na czasochłonne formalności urzędowe. Przed rozpoczęciem budowy ustalamy źródła jej finansowania, składamy wniosek o kredyt. Dlatego trzeba mieć pojęcie o stawkach wykonawców i kosztów materiałów.