Hologramy kolekcjonerskie ELS do legitymacji studenckiej Kielce

Formalności przed rozpoczęciem budowy

Formalności przed rozpoczęciem budowy

Przygotowanie do rozpoczęcia takiej inwestycji, jaką jest budowa domu jednorodzinnego może być bardziej wyczerpujące i czasochłonne od samej budowy. Ponadto działania te określą, w jakim budynku zamieszkamy, należy więc do nich podchodzić skrupulatnie i starannie. Na standardowe przygotowania składają się wybór odpowiedniej działki pod budowę, wykonanie projektu budowlanego i dopełnienie zalecanych lub niezbędnych formalności urzędowych. Każda z tych spraw jest ze sobą powiązana, jak to, że przed zakupem działki powinniśmy sprawdzić jej księgę wieczystą, co jest możliwe w wydziale ksiąg wieczystych sądu okręgowego lub na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości. W księdze wieczystej znajdziemy informacje o tym, kto jest właścicielem nieruchomości, czy działka obciążona jest hipoteką lub innym ograniczeniem prawnym. Kolejnym krokiem jest uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z Urzędu Gminy, dostępnego także w Internecie, czyli dokumentu precyzyjnie określającego warunki zabudowy dla konkretnej działki. Gdy działka nie jest objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego, wnioskujemy w Wydziale Architektury urzędu lokalnego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Będziemy też potrzebować mapy geodezyjnej i decyzji o warunkach technicznych dostawy mediami.

Od czego zaczynamy budowę domu

Od czego zaczynamy budowę domu

Budowa domu jednorodzinnego to zadanie wymagające od inwestora, który się go podjął duże zaangażowania czasu, wysiłku i znajomości wielu technicznych aspektów związanych z budownictwem. Zabierając się za budowę własnego domu bierzemy na siebie pewną istotną odpowiedzialność, w końcu stawiamy budynek, który ma służyć kilku pokoleniom mieszkańców. Od decyzji podejmowanych w przed i w trakcie budowy domu zależeć będzie ich komfort i bezpieczeństwo. Do tego dochodzi sprawa kosztów, które muszą być racjonalnie skalkulowane w odpowiednim kosztorysie budowlanym. Nic dziwnego, że często zamiast brać się za budowę domu, wolimy kupić mieszkanie od dewelopera, w bloku lub segmencie, ewentualnie gotowy dom – pod klucz. Długa jest lista spraw, które muszą być wykonane i kontrolowane w zawiązku z budową domu. Nie można zacząć budowy nie posiadając odpowiedniej działki, co jest decyzją kłopotliwą i wymagającą czasu. Kolejny krok to sporządzenie dokumentacji architektoniczno-budowlanej, z której przygotowuje się projekt budowlany, etap drogi urzędowej konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę. Należy być przygotowanym na czasochłonne formalności urzędowe. Przed rozpoczęciem budowy ustalamy źródła jej finansowania, składamy wniosek o kredyt. Dlatego trzeba mieć pojęcie o stawkach wykonawców i kosztów materiałów.