budowa

Ile traci się na budowie domu?

Ile traci się na budowie domu?

Jak wybudować dom bez żadnych wyrzeczeń, czy jest możliwy ten stan? Tak naprawdę budowa domu pociągnie za sobą liczne obciążenia finansowe oraz czasowe. Trudno jest mówić o tym, aby udało się wybudować własny dom bez żadnych wyrzeczeń osobistych, czy nawet ze strony rodziny. Tak naprawdę wkład finansowy jest dość wielkim obciążeniem, więc z pewnością obciąży dość drastycznie niejeden budżet domowy i będzie trzeba zrezygnować z rozlicznych przyjemności, aby rozpocząć budowę. W takich przypadkach można zapomnieć o wspólnych wyjazdach i wakacjach. Ponad to, jeżeli dla kogoś jest wielkim marzeniem wybudowanie domu, to także czas będzie ograniczony. W rzeczywistości wiele osób posiada zatrudnienie i nie dysponuje aż w tak dużym wymiarze czasem wolnym, jakby mogło się zdawać z tego też względu niejednokrotnie będzie trzeba poświęcić czas wolny po pracy oraz w weekendy, aby zająć się budową domu. Najważniejsze jest jednak to, żeby dotrzeć do etapu zamknięcia budowy i wykończenia najważniejszych pomieszczeń. W rzeczywistości można się wprowadzać, a resztę prac wykończeniowych prowadzić na bieżąco. Wybudowanie domu nie należy do najłatwiejszych przedsięwzięć w życiu człowieka. Jednak można go dokonać nawet bez kredytu bankowego. Jednak i tak należy liczyć się z większymi obciążeniami finansowymi i wyrzeczeniami.

Dom na wsi

Dom na wsi

Jak wiadomo dziś coraz więcej osób decyduje się na budowanie domu na wsi. Jeszcze kilka lat temu uważano, że mieszkanie na wsi jest dość nudne i raczej kojarzyło nam się z starszymi osobami. Dziś jednak można zauważyć, że wiele młodych osób właśnie w takich okolicach chce wybudować swój dom. Na pewno będziemy zastanawiać się nad tym, co powoduje taką zmianę. Może być to spowodowane tym, że wiele osób jest dziś zmęczonych tempem życia w miastach. Jak wiadomo nasze polskie miasta są bardzo zanieczyszczone co nie wpływa dobrze na nasze zdrowie. I wówczas idealnym rozwiązaniem jest właśnie zamieszkanie na wsi. Oczywiście, gdy i my będziemy decydowali się na taką budowę musimy na samym początku wziąć pod uwagę kilka bardzo ważnych elementów. Po pierwsze czy będziemy mieli swobodny dostęp do pracy, szkoły, sklepu. Jak wiadomo mieszkanie na wsi wiąże się z koniecznością posiadania auta gdyż bez tego nie uda nam się załatwić wiele ważnych spraw. Oczywiście dziś wiele wsi ma własne szkoły i przedszkola i dzięki temu nasze dziecko nie będzie miało problemu z dostaniem się do tej placówki. Również musimy wiedzieć, jaka wieś będzie dla nas odpowiednia. Bowiem dziś można spotkać się z bardzo nowoczesną wsią, ale z drugiej strony bardzo często wybierane są działki w oddalonych miejscach. Tak naprawdę każdy z nas wie najlepiej gdzie będzie chciał mieszkać przez resztę swego życia.

Formalności przed rozpoczęciem budowy

Formalności przed rozpoczęciem budowy

Przygotowanie do rozpoczęcia takiej inwestycji, jaką jest budowa domu jednorodzinnego może być bardziej wyczerpujące i czasochłonne od samej budowy. Ponadto działania te określą, w jakim budynku zamieszkamy, należy więc do nich podchodzić skrupulatnie i starannie. Na standardowe przygotowania składają się wybór odpowiedniej działki pod budowę, wykonanie projektu budowlanego i dopełnienie zalecanych lub niezbędnych formalności urzędowych. Każda z tych spraw jest ze sobą powiązana, jak to, że przed zakupem działki powinniśmy sprawdzić jej księgę wieczystą, co jest możliwe w wydziale ksiąg wieczystych sądu okręgowego lub na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości. W księdze wieczystej znajdziemy informacje o tym, kto jest właścicielem nieruchomości, czy działka obciążona jest hipoteką lub innym ograniczeniem prawnym. Kolejnym krokiem jest uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z Urzędu Gminy, dostępnego także w Internecie, czyli dokumentu precyzyjnie określającego warunki zabudowy dla konkretnej działki. Gdy działka nie jest objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego, wnioskujemy w Wydziale Architektury urzędu lokalnego o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Będziemy też potrzebować mapy geodezyjnej i decyzji o warunkach technicznych dostawy mediami.

Od czego zaczynamy budowę domu

Od czego zaczynamy budowę domu

Budowa domu jednorodzinnego to zadanie wymagające od inwestora, który się go podjął duże zaangażowania czasu, wysiłku i znajomości wielu technicznych aspektów związanych z budownictwem. Zabierając się za budowę własnego domu bierzemy na siebie pewną istotną odpowiedzialność, w końcu stawiamy budynek, który ma służyć kilku pokoleniom mieszkańców. Od decyzji podejmowanych w przed i w trakcie budowy domu zależeć będzie ich komfort i bezpieczeństwo. Do tego dochodzi sprawa kosztów, które muszą być racjonalnie skalkulowane w odpowiednim kosztorysie budowlanym. Nic dziwnego, że często zamiast brać się za budowę domu, wolimy kupić mieszkanie od dewelopera, w bloku lub segmencie, ewentualnie gotowy dom – pod klucz. Długa jest lista spraw, które muszą być wykonane i kontrolowane w zawiązku z budową domu. Nie można zacząć budowy nie posiadając odpowiedniej działki, co jest decyzją kłopotliwą i wymagającą czasu. Kolejny krok to sporządzenie dokumentacji architektoniczno-budowlanej, z której przygotowuje się projekt budowlany, etap drogi urzędowej konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę. Należy być przygotowanym na czasochłonne formalności urzędowe. Przed rozpoczęciem budowy ustalamy źródła jej finansowania, składamy wniosek o kredyt. Dlatego trzeba mieć pojęcie o stawkach wykonawców i kosztów materiałów.

Umowa z wykonawcą

Umowa z wykonawcą

Do budowy własnego domu powinno przygotować się na wiele sposobów, a jednym z nich jest dokładnie sformułowana umowa z wykonawcą, któremu zlecamy prace budowlane. Precyzyjne zapisy w umowie pozwolą uniknąć wielu nieporozumień pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Część przepisów umowy dotyczyć powinna spraw oczywistych, jak data rozpoczęcia i zakończenia robót, koszty i harmonogram płatności, punkt o przewidywanych karach za złamanie zapisów umowy czy ustalenie czasu gwarancji na zrealizowany projekt, standardowo jest to nie mniej niż 2 lata. Oprócz tego w umowie warto umieścić zapisy dotyczące innych kwestii, jak dokładne sprecyzowanie stanu robót jak stan surowy zamknięty lub stan wykończony, które są niejednoznaczne. Można zamieścić aneks do umowy, w którym opisujemy listę robót zlecanych wykonawcy. W umowie można wymienić również materiały, które mają być wykorzystane do budowy. Dotyczy to tych materiałów, które nie są wymienione w projekcie budowlanym albo podane w nim w przybliżeniu. W przypadku niektórych materiałów w projekcie budowlanym podane są tylko luźne wytyczne, np. ceramiczna dachówka koloru czerwonego. Inne parametry materiałów należy sprecyzować w dołączonej do umowy dokumentacji budowlanej. Przy okazji dobrze jest ustalić z wykonawcą, która ze stron zajmie się dostarczeniem materiałów.

Najważniejsze kwestie umowy z wykonawcą

Najważniejsze kwestie umowy z wykonawcą

Budowa domu to zadanie złożone i wieloetapowe, na które składają się czynności od wyboru działki, aż do wyboru projektu budowlanego. Same wstępne przygotowania i planowanie budowy to dopiero połowa sukcesu, do którego potrzebna jest profesjonalna ekipa wykonawcza. Jej znalezienie możliwe jest dzięki licznym ogłoszeniom w prasie, Ne tylko branżowej i na portalach internetowych poświęconych usługom. Idealnym rozwiązaniem jest wynajęcie wykonawców z polecenia znajomych, którzy są zadowoleni z ich usług. Niezależnie od tego, jak świetnymi fachowcami są wykonawcy, którym zlecamy prace, należy zadbać o podpisanie precyzyjnej z nimi umowy. Szczegółowe określenie warunków umowy to najlepsze zabezpieczenie interesów zarówno inwestora, jak i wykonawcy. Ustalenia ustne czy przekładanie ustaleń na czas późniejszy nie jest wskazane, bo może przedłużać inwestycję i powodować nieporozumienia. Dobrze skonstruowana umowa powinna zawierać zakres obowiązków obu stron, koszty i harmonogram płatności, terminy zakończenia poszczególnych etapów robót, oraz podawać wysokość kary za niedotrzymanie poszczególnych punktów porozumienia. Powinien się w niej znaleźć punkt o gwarancji na minimum 2 lata. Najlepszy dla inwestora moment na podpisanie umowy jest po otrzymaniu pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Oddanie wybudowanego domu

Oddanie wybudowanego domu

Na pewno wielu z nas decydując się na budowę domu nie może doczekać się efektów końcowych. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że budowanie domu nie jest łatwym ani prostym zadaniem. Również w momencie, gdy dom zostanie postawiony należy wiedzieć, że nie tak szybko można się do niego wprowadzić. Bardzo ważne wówczas jest oddanie domu do użytku. Wówczas to kierownik budowy oraz osoby odpowiedzialne za konkretne pracę przedstawiają nam efekty działań. I tu jest bardzo ważne nasze zadanie. Gdy to my sami musimy zobaczyć pracę, jakie zostały wykonane. Musimy wiedzieć, że są one na wysokim poziomie. Oczywiście wówczas przy takim oddawaniu domu muszą być obecne osoby z odpowiednich urzędów. To właśnie one będę zatwierdzać całość domu. W momencie, gdy sam kierownik budowy czy też inni fachowcy stwierdzą, że jakaś praca nie jest dobrze wykonana i nasz dom nadal nie nadaje się do użytku trzeba liczyć się z wydłużeniem czasu pracy. Oczywiście w takich przypadkach my sami nie powinniśmy ponosić dodatkowych kosztów. Dlatego też bardzo ważne jest dokładane sprawdzanie oddawanych prac. Bowiem w momencie, gdy zatwierdzimy budowę i wówczas nie będziemy mieli zastrzeżeń nie mamy prawa w późniejszym czasie ubiegać się o darmowe naprawiane prac. Oczywiście ważne jest to by na tym etapie już ubezpieczyć nasz dom, dzięki czemu zawsze będziemy mogli liczyć na odszkodowanie.

Dom w stylu norweskim

Dom w stylu norweskim

Budując dom w stylu norweskim trzeba wziąć pod uwagę fakt, że tak naprawdę jego konstrukcja składa się w głównej mierze z drewna. Tak naprawdę Skandynawia jest przebogata w lasy i dlatego też jej mieszkańcy korzystają z tych dobrodziejstw. Dla niektórych można powiedzieć, że taka forma domu okazałaby się zbyt zimna w porach roku jesiennych i zimowych. Jednak nic bardziej mylnego. Jeżeli spojrzeć na Skandynawię, to tak naprawdę borykają się oni niejednokrotnie z dużo niższymi temperaturami, aniżeli w Polsce. Dlatego budownictwo w stylu skandynawskim mogłoby się doskonale sprawdzić na gruncie polskim. A to także ze względów na faktyczne podobieństwa w terenie i w temperaturach, które panują w naszych rejonach świata. Polska także jest krajem, który obfituje w lasy. Jak wybudować dom w stylu skandynawskim? Bardzo łatwo, wszystko opiera się na konstrukcji drewnianej. Tak naprawdę niekiedy jest to, jak układanie klocków, pod warunkiem, ze wszystkie elementy są odpowiednio przycięte i wymierzone. Potem, kiedy stworzy się konstrukcję drewnianą parteru, należy wylać sufit i podłogę pod poddasze, a następnie przejść do budowy dachu. Kiedy dach gotowy, można zacząć obijać drewnem konstrukcję domu. Obijamy go raz, potem uszczelniamy wełną mineralną i znów obijamy. Następnie budynek należy pomalować farbą i to jest najbardziej niewdzięczne zadanie.

Wybór architekta do zaprojektowania domu

Wybór architekta do zaprojektowania domu

Wybranie odpowiedniego architekta, z którym inwestor będzie współpracował przy budowie domu, jest często kluczową decyzją, od której zależy to, czy obiekt spełni zakładane oczekiwania. Należy więc dokładnie przygotować się do rozmowy z architektami, z których zostanie wybrany ten najbardziej odpowiedni. Inwestor ma do wyboru zamówienie indywidualnego projektu lub gotowy projekt, który zostanie zaadaptowany do jego potrzeb. Niezależnie jednak, jaka decyzja zostanie ostatecznie podjęta, rozmowa z architektem powinna być poprzedzona starannym przygotowaniem się do niej inwestora. Należy pamiętać, by przedstawić architektowi konkretne informacje na temat potrzeb domowników co do ilości i wielkości pomieszczeń oraz ich rozkładu. Oczywiście przed taką rozmową trzeba mieć przemyślany sposób finansowania inwestycji. Koncepcje inwestora muszą uwzględniać jego możliwości finansowe. Podczas rozmowy z architektem mogą paść różne pytania, dotyczące świadomości inwestora co do dokumentacji, jaką należy zgromadzić, a także wstępne założenia, jak dom ma wyglądać itd. Do odpowiedzi na takie pytania należy się starannie przygotować, by uniknąć późniejszych nieporozumień. Najważniejsze kwestie, to wygląd obiektu, ilość i metraż pomieszczeń, sposoby ogrzewania, dokumentacja, materiały, technologie itd. Te sprawy powinny być poruszone przy omawianiu koncepcji z architektem.

Samodzielne zrobienie projektu domu

Samodzielne zrobienie projektu domu

Na pewno wielu z nas w momencie decydowania się na budowę domu od dawna wie jak ma wyglądać projekt. I wówczas może okazać się, udając się do biura architektonicznego nie ma naszego projektu. Wtedy można spróbować samodzielnie stworzyć projekt domu jednak należy liczyć się z tym, że wcale nie jest to łatwe zadanie. Obecnie można do pomocy wykorzystać wiele programów komputerowych. Są one zarówno darmowe jak i płatne. W momencie, gdy jednak będziemy chcieli tworzyć bardzo profesjonalny projekt należy raczej zdecydować się na płatne tego typu programy. Również, co ważne musimy wiedzieć jak ma być ułożony nasz dom. W tym celu należy dokładnie w programie podać wymiary naszej działki oraz jej ułożenie. Wówczas to program od razu na monitorze pokaże nam ułożenie naszego domu. Dzięki temu dużo łatwiej będzie planować nam rozmieszczenie naszych pomieszczeń. Oczywiście bardzo ważne jest to by ukończony projekt pokazać odpowiednim osobom dzięki temu będziemy mieli pewność, że wszystko jest bardzo dobrze rozplanowane. Oczywiście, gdy będziemy decydować się na takie rozwiązanie na pewno nie będziemy musieli płacić pieniądze na projekt wykonany przez doświadczone osoby. Jednak należy liczyć się z kosztami za program komputerowy oraz z tym, że będziemy musieli poświecić na to wiele pracy. A jak wiadomo nie każdy z nas będzie wiedział jak dobrze wykonać projekt swego domu.