Jak wybrać projekt domu

Wybór projektu wymarzonego domu nie jest rzeczą prostą. Trzeba kierować się nie tylko względami estetycznymi, ale też wielkością i kształtem działki, potrzebami domowników oraz swoimi możliwościami finansowymi. Planowany dom powinien być funkcjonalny, energooszczędny, wygodny i ekonomiczny. Wszystkie te czynniki są ogromnie ważne, gdyż zależy od nich nie tylko czas trwania budowy, ale też jej koszty oraz późniejsza eksploatacja budynku. Na etapie projektowania trzeba zadecydować, w jaki sposób dom będzie ogrzewany. Należy także uwzględnić dostęp do mediów na działce. Brak kanalizacji oznacza bowiem konieczność budowy szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Z kolei od tego, w jaki sposób dom będzie ogrzewany, zależy, czy projekt musi uwzględniać kotłownię. Dlatego nie należy kierować się przy wyborze projektu tylko piękną wizualizacją. Należy wziąć pod uwagę jeszcze inne aspekty, jak chociażby cena materiałów budowlanych czy koszty robocizny. Im bardziej skomplikowana jest bryła budynku czy dach, tym bardziej rosną koszty inwestycji. Ważna jest kwestia liczby i rozkładu pomieszczeń, uwzględniająca ilość mieszkańców i ich tryb życia. Należy także się zastanowić, czy lepszym rozwiązaniem będzie dom parterowy czy piętrowy. Dom parterowy może się okazać droższy w wykonaniu, gdyż trzeba przeznaczyć więcej funduszy na budowę fundamentów.

Pozwolenie wymagane przy budowie domu

Rozpoczęcie budowy domu musi być poprzedzone uzyskaniem pozwolenia. Otrzymanie takiego dokumentu wiąże się z licznymi formalnościami. W celu uzyskania pozwolenia składa się wniosek w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Należy także przedłożyć zaświadczenie o posiadaniu nieruchomości na cele budowlane. Wniosek należy złożyć wraz z takimi załącznikami, jak: cztery egzemplarze projektu budowlanego, z dokumentami, które potrzebne były do jego przygotowania, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz decyzja o warunkach i zagospodarowaniu terenu. Przedłożone dokumenty zostaną skontrolowane i na tej podstawie zostanie podjęta decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę. Organ kontrolujący ma za zadanie sprawdzić zgodność projektu z miejscowym planem zagospodarowania oraz z przepisami techniczno-budowlanymi, a także skontrolować, czy złożony wniosek jest kompletny, tzn. zawiera wszystkie wymagane opinie i zezwolenia. Niekompletny wniosek może zostać uzupełniony, a ewentualne nieprawidłowości skorygowane. Projekt należy poprawić czy uzupełnić w wyznaczonym terminie. Przekroczenie go oznacza, że pozwolenie na budowę nie zostanie wydane. Starosta ma za zadanie poinformować inwestora o decyzji w ciągu 65 dni od złożenia wniosku. Pozwolenie staje się prawomocne po 14 dniach od uzyskania tej informacji.

Jaka działka pod budowę domu

Budowanie wymarzonego domu jest procesem czasochłonnym i kosztownym. Dlatego należy dobrze się do niego przygotować, by maksymalnie skrócić czas powstawania obiektu i obniżyć koszty. Pierwszą decyzją przybliżającą do powstania wymarzonego domu, jest wybór odpowiedniej działki. Trzeba wziąć pod uwagę wiele aspektów, zanim nastąpi decyzja o ostatecznym wyborze lokalizacji domu. Działka budowlana musi spełniać pewne wymogi. Niezbędna jest możliwość podłączenia mediów, takich jak woda, prąd czy gaz. Trzeba przemyśleć, czy odległość od najbliższego miasta spełnia oczekiwania inwestora, szczególnie wtedy, gdy musi on codziennie dojeżdżać do pracy. Ważna jest bliskość drogi publicznej. Należy się też zastanowić, czy dostępna jest odpowiednia infrastruktura typu sklep, szkoła czy przychodnia oraz możliwość dojazdów transportem zbiorowym. Inwestor powinien ponadto zorientować się, czy w najbliższym sąsiedztwie nie ma uciążliwych zakładów produkcyjnych, emitujących szkodliwe substancje czy wytwarzających hałas. Trzeba także zasięgnąć informacji, czy w pobliżu nie są planowane jakieś inwestycje typu droga szybkiego ruchu, budowa ferm wiatrowych itd., które mogłyby w przyszłości zakłócić spokój mieszkańców okolicy. Należy także wystrzegać się zbyt tanich działek, gdyż taka transakcja może oznaczać, że grunt ten ma jakąś wadę, na przykład leży na terenie zalewowym lub ma nieuregulowaną sytuację prawną.

Formalności związane z budową domu

Decyzja o budowie domu łączy się z koniecznością zgromadzenie różnorodnej dokumentacji. Przede wszystkim trzeba otrzymać zezwolenie na budowę. Aby otrzymać taki dokument, należy dopełnić kilku istotnych formalności. Na początek potrzebne będą Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego. Można je zdobyć w Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego w urzędzie miasta lub gminy. Jest to formalność konieczna tylko wtedy, gdy działka, na której inwestor chce wybudować dom, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania. Kolejnym krokiem jest wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej przez uprawnionego geodetę. Następnie inwestor wybiera projekt domu spośród gotowych projektów, który zostanie odpowiednio zaadaptowany, lub zamawia indywidualny. To jeszcze nie koniec formalności. Niezbędne jest zdobycie warunków technicznych dostawy mediów. Konieczne dokumenty załatwia się w Zakładzie Energetycznym, w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji oraz w Zakładzie Gazowniczym. Przed przystąpieniem do budowy trzeba jeszcze zdobyć opinię geologiczną, a także decyzję o wyłączeniu działki z działalności rolniczej. Ponadto potrzebna będzie wizyta w Zakładzie Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej, gdzie inwestor otrzyma projekty przyłącza energii elektrycznej, wody, gazu i kanalizacji. Załatwienie tych wszystkich formalności otwiera inwestorowi drogę do uzyskania pozwolenia na budowę.

Wybór działki pod budowę domu

Budowa domu musi być dobrze przemyślaną i zaplanowaną inwestycją. Od wyboru odpowiedniej działki zależy projekt przyszłego domu. Dlatego warto dobrze się przygotować przed podjęciem ostatecznej decyzji. Trzeba wziąć pod uwagę różne czynniki, w tym odległość od głównej drogi, bliskość miasta, w którym inwestor pracuje, lub w którym uczęszczają do szkoły jego dzieci, ukształtowanie terenu, otoczenie, sąsiedztwo (brak zakładów produkcyjnych i innych obiektów powodujących hałas i zanieczyszczenie) itd. Ważne są także miejscowe plany zagospodarowania, które mogą nakazywać np. budowę obiektów w określonym stylu. Obniżeniu kosztów późniejszej budowy sprzyja dostęp do mediów na działce, takich jak gaz czy kanalizacja. Kształt działki, jej wielkość i usytuowanie wyglądem stron świata będzie wpływać na późniejszy projekt, przygotowywany przez architekta. Zanim przystąpi on do projektowania budynku, musi dokładnie obejrzeć działkę i określić, jak duży może być budynek oraz wstępnie oszacować koszty. Projekt domu musi zakładać sposób ogrzewania budynku, gdyż trzeba ewentualnie zaplanować miejsce na kotłownię. Ważne jest także, czy obiekt powstanie na działce z dostępem do kanalizacji. Jeśli takowej nie ma, trzeba uwzględnić w planie miejsce na ekologiczną oczyszczalnię ścieków lub szambo. Nie należy zapominać, by był do niego odpowiedni dostęp.

Zanim zacznie się budować dom

Pierwszą poważną decyzją związaną z budową domu jest wybór działki. Działka musi zostać wybrana zanim inwestor zdecyduje się na konkretny projekt domu, gdyż będzie on uzależniony od jej kształtu i wielkości. Poza tym na projekt wpływają takie elementy, jak otoczenie działki, tzn., czy jest ona położona na terenach wiejskich, np. w pobliżu lasu, czy też w centrum miasta, odległość od głównej drogi i zabudowań, ukształtowanie terenu, na którym powstanie, planowana rozbudowa w okolicy. Konieczne jest także zorientowanie się w Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania terenu, który może poważnie ograniczać inwencję inwestora. Taki dokument może zakładać bowiem np. określony styl budowanych na tym terenie domów, stopień nachylenia dachu, ilość pięter, budowanie nowych budynków w wyznaczonej linii itd. Ponadto należy się dowiedzieć, czy działka ma dostęp do mediów, takich jak gaz czy kanalizacja. Te czynniki mają ogromy wpływ na kształt przyszłego projektu, ponieważ trzeba określić, czy na działce ma być miejsce na szambo lub ekologiczną oczyszczalnię oraz w jaki sposób budynek będzie ogrzewany. Może wystąpić konieczność uwzględnienia w projekcie kotłowni. Ważnymi czynnikami są także kształt i wielkość działki. Determinują one metraż budynku, ilość pomieszczeń, usytuowanie budynku na działce itd. Nie należy zapominać również o odpowiednim położeniu domu względem stron świata. Od tego zależeć będzie nasłonecznienie poszczególnych pomieszczeń.

Jak w miarę tanio wybudować dom

Budowa domu to poważna inwestycja, wiążąca się z dużymi nakładami finansowymi. Są jednak sposoby, by obniżyć całkowite koszty budowy domu. Najbardziej pomoże je zredukować wybór odpowiedniej bryły domu oraz dachu, gdyż to te elementy są najdroższe w wykonaniu, decydują one także o kosztach późniejszej eksploatacji budynku. Inwestor, który chce maksymalnie obniżyć koszty, powinien wybrać projekt budynku o jak najprostszej bryle, zwartej, najlepiej w kształcie prostokąta. Prosta bryła domu pozwala w dużym stopniu zapobiec powstawaniu mostków termicznych, powodujących uciekanie ciepła na zewnątrz. Ważne jest, by konstrukcja miała jak najmniej załamań, gdyż duża liczba styków różnorodnych materiałów nasila ryzyko ucieczki ciepła. Poza tym, budynek o prostym, nieskomplikowanym kształcie, jest łatwiejszy do wybudowania, powstanie więc szybciej, co pozwoli zmniejszyć wydatki. Tańsze będą także materiały. Kolejnym elementem budynku, od którego w znacznej mierze zależą całkowite koszty budowy, jest dach. Tutaj sprawa ma się podobnie jak w przypadku bryły domu: im jest mniej skomplikowany i im mniejszą ma liczbę załamań, tym jego wykonanie i zakup materiałów będzie tańszy. Najtaniej wychodzi budowa dachu dwuspadowego. Obniżeniu kosztów sprzyja także umieszczenie garażu w bryle budynku zamiast wybudowania wolnostojącego obiektu.

Wybór architekta do zaprojektowania domu

Wybranie odpowiedniego architekta, z którym inwestor będzie współpracował przy budowie domu, jest często kluczową decyzją, od której zależy to, czy obiekt spełni zakładane oczekiwania. Należy więc dokładnie przygotować się do rozmowy z architektami, z których zostanie wybrany ten najbardziej odpowiedni. Inwestor ma do wyboru zamówienie indywidualnego projektu lub gotowy projekt, który zostanie zaadaptowany do jego potrzeb. Niezależnie jednak, jaka decyzja zostanie ostatecznie podjęta, rozmowa z architektem powinna być poprzedzona starannym przygotowaniem się do niej inwestora. Należy pamiętać, by przedstawić architektowi konkretne informacje na temat potrzeb domowników co do ilości i wielkości pomieszczeń oraz ich rozkładu. Oczywiście przed taką rozmową trzeba mieć przemyślany sposób finansowania inwestycji. Koncepcje inwestora muszą uwzględniać jego możliwości finansowe. Podczas rozmowy z architektem mogą paść różne pytania, dotyczące świadomości inwestora co do dokumentacji, jaką należy zgromadzić, a także wstępne założenia, jak dom ma wyglądać itd. Do odpowiedzi na takie pytania należy się starannie przygotować, by uniknąć późniejszych nieporozumień. Najważniejsze kwestie, to wygląd obiektu, ilość i metraż pomieszczeń, sposoby ogrzewania, dokumentacja, materiały, technologie itd. Te sprawy powinny być poruszone przy omawianiu koncepcji z architektem.

Sposoby na zaoszczędzenie przy budowie domu

Decydując się na budowę domu, inwestor musi liczyć się z wysokimi kosztami. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy przyjrzeć się wszystkim etapom budowy domu z uwzględnieniem całkowitych kosztów. Materiały budowlane najlepiej jest zacząć gromadzić dużo wcześniej, nawet kilka lat przed rozpoczęciem budowy. Koszty budowy domu uzależnione są od wielu czynników, w tym od zastosowanej technologii, wybranych materiałów, sposobu, w jaki została zorganizowana praca na placu budowy itd. Na całkowitą sumę, jaką wyda inwestor, ma niebagatelny wpływ także wielkość budowanego obiektu. Mały dom jest znacznie tańszy. Odpowiednio dobrany projekt domu pozwoli jednak obniżyć koszty wybudowania nawet większego obiektu. O ilości przeznaczonych na budowę środków finansowych decyduje przede wszystkim bryła budynku i dach. Zwarta, prosta bryła w kształcie prostokąta pozwoli maksymalnie obniżyć koszty budowy i późniejszej eksploatacji domu. Ważna jest mała liczba załamań konstrukcji, czyli budowanie ścian o małej liczbie styków, które są nie tylko prostsze do wybudowania, ale także ograniczają możliwość utraty ciepła przy ogrzewaniu budynku. Podobnie jest z dachem: im prostszą ma konstrukcję, tym budynek jest tańszy w eksploatacji, a koszty jego wykonania znacząco maleją. Najtańszy jest dach dwuspadowy, o nachyleniu ok. 40 stopni.

Rozpoczęcie budowy domu

Po zgromadzeniu całej niezbędnej dokumentacji, w tym zezwoleń oraz projektów, można przystąpić do budowy domu. Na początek konieczne jest odpowiednie zorganizowanie placu budowy. Teren ten trzeba dokładnie zabezpieczyć, np. przez wykonanie ogrodzenia z siatki . Brama wjazdowa może zostać wykonana ze zwykłych desek. Musi być ona odpowiednio szeroka, by samochód transportujący materiał budowlany bez problemu przez nią przejechał. Ogrodzenie działki budowlanej jest koniecznym wymogiem, gdyż chroni przed wtargnięciem na teren budowy niepożądanych osób, np. dzieci. Jest to także forma zabezpieczenia przed kradzieżą materiałów budowlanych. Plac budowy powinien być tak zorganizowany, by było na nim miejsce na składowanie materiałów i swobodny przejazd maszyn czy samochodów. Zabezpieczenie terenu, na którym trwać będą prace budowlane, jest obowiązkiem inwestora, który może zlecić to zadanie wykonawcy. Na tym etapie inwestor oraz wykonawca ustalają, jakie będą warunki socjalne oraz dostęp do mediów na placu budowy. Kolejnym krokiem jest zdjęcie ziemi urodzajnej i gruntu rodzimego z terenu, na którym będzie stał dom. Jest to warstwa ok. 20-centymetrowa. Usuniętą ziemię należy składować w ustronnym miejscu działki, gdyż może ona posłużyć później do zewnętrznego zabezpieczenia gotowych fundamentów.